PRIVAATSUSTINGIMUSED

Kehtivad alates 12.05.2020

1. Üldsätted

1.1 Käesolevas Privaatsuspoliitikas on selgitatud, millistel eesmärkidel ja kuidas Premier Hotels OÜ (Ringtee tn 75, Tartu, 50501, registrikood 12963593) isikuandmeid töötleb.

1.2 Töötleme isikuandmeid kooskõlas EL isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR, EL/2016/679) ja Eesti Vabariigi seadustega.

1.3 Privaatsuspoliitikat võidakse vastavalt vajadusele igal ajal uuendada ja need jõustuvad veebilehel www.fii.voog.com (edaspidi Veebilehel) avaldamise hetkel.  

2. Milliseid andmeid me töötleme

2.1 Töötleme eelkõige isikuandmeid, mis on seotud ostjate tellimustega veebipoes ja nende kohaletoimetamistega (nimi, e-posti aadress, telefoni number, aadress, pangakonto number ja makse detailid, ostukaupade info). Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

2.2 Veebilehe kasutamisel kogume infot veebilehe külastuste kohta ja küpsiste infot.  

3. Andmete töötlemise eesmärk

3.1 Premier Hotels OÜ töötleb isikuandmeid eelkõige Veebipoes sooritatud ostude vormistamiseks ning kohale toimetamiseks.

3.2 Veebilehe külastuste kohta kogume infot statistilistel eesmärkidel.

4.  Andmete edastamine

4.1 Käsitleme töödeldavaid isikuandmeid konfidentsiaalsetena.

4.2 Edastame isikuandmeid kolmandatele isikutele üksnes järgmistel juhtudel:

4.2.1 asutusele või isikule, kellel on andmete küsimiseks otsene seadusest tulenev alus andmeid küsida;

4.2.2 andmesubjekti selgesõnalise nõusoleku alusel isikuandmete edastamiseks konkreetsele kolmandale isikule;

4.2.3 juhul kui kasutame väliseid teenuseosutajaid (näiteks veebilehe teenuse või majutuse pakkujad ja IT-toe teenuse osutajad). Selliste teenuste osutamisel võib välisel teenuseosutajal olla juurdepääs isikuandmetele ja/või nad võivad neid töödelda vastavalt meiega sõlmitud lepingu tingimustele. Näiteks edastame maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus As-le. 

5. Andmete turvalisus

5.1 Premier Hotels OÜ kaitseb andmeid volitamata juurdepääsu eest või nende volitamata muutmise, avalikustamise või rikkumise eest.

5.2 Rakendame andmete turvalisuse tagamiseks asjakohaseid organisatsioonilisi, füüsilisi ja tehnilisi turvameetmeid.  

6. Õigused

6.1 Kui isikuandmeid töödeldakse nõusoleku alusel, võib selle nõusoleku tulevikus igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toiminud töötlemise seaduslikkust.

6.2 Andmesubjektil on õigus:

6.2.1 taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele;

6.2.2 taotleda oma isikuandmete parandamist;

6.2.3 taotleda oma isikuandmete kustutamist:

6.2.4 taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist;

6.2.5 taotleda oma isikuandmete ülekandmist;

6.2.6 esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.

7.  Säilitamine

Isikuandmeid säilitatakse ajavahemiku lõpuni, mis on vajalik töötlemise eesmärkide saavutamiseks või kuni seaduses sätestatud säilitamistähtaegadeni.

8. Küpsised

8.1 Premier Hotels OÜ veebilehel kasutatakse küpsiseid (cookies), et tagada veebilehe tehniline toimimine, veebilehte arendada ning pakkuda Teile paremat teenust.

8.2 Rakendame oma veebilehel Google Analytics’i veebi analüüsimise tööriista, mis kogub üldandmeid selle kohta, kuidas külastaja meie veebilehti kasutab. Näiteks kogub Google Analytics andmeid külastajate geograafia, arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi versiooni kohta, külastamise aja ja kestuse ning veebilehtede külastuste hulga ja nende vahel liikumise kohta. Kogutavaid andmeid näeme üksnes isikustamata kujul. Saadud teavet kasutame oma veebilehtede külastajasõbralikumaks muutmiseks.

8.3 Veebilehe küpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi. Kui blokeerite oma veebilehitseja seadete abil kõik küpsised, ei pruugi te meie veebisaidile või mõnele selle osale juurde pääseda.  

9. Kontaktandmed

Käesoleva Privaatsuspoliitikaga seonduvate küsimuste korral või muude isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste korral palun võtke Premier Hotels OÜ-ga ühendust järgmistel kontaktandmetel:

Telefon: +372 5885 5200

E-post: info@fiiresto.ee